Nghệ sĩ bị phạt: Người của công chúng không phải thích là nói “bạt mạng"

Thời gian qua nhiều nghệ sĩ, nhân vật showbiz bị xử phạt vì các phát ngôn trên Facebook. Trác Thúy Miêu là trường hợp mới nhất. Ảnh chụp màn hình bài đăng trên Facebook Phuong Vu của Trác Thúy Miêu, sau đó bài đăng này đã bị xóa
Thời gian qua nhiều nghệ sĩ, nhân vật showbiz bị xử phạt vì các phát ngôn trên Facebook. Trác Thúy Miêu là trường hợp mới nhất. Ảnh chụp màn hình bài đăng trên Facebook Phuong Vu của Trác Thúy Miêu, sau đó bài đăng này đã bị xóa
Thời gian qua nhiều nghệ sĩ, nhân vật showbiz bị xử phạt vì các phát ngôn trên Facebook. Trác Thúy Miêu là trường hợp mới nhất. Ảnh chụp màn hình bài đăng trên Facebook Phuong Vu của Trác Thúy Miêu, sau đó bài đăng này đã bị xóa
Lên top