Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghe nữ bác sĩ kể chuyện bệnh nhân nhiễm “H” bị gia đình ruồng bỏ

Bác sĩ Bệnh viện 09 đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân nghiện heroin đang điều trị methadone.
Bác sĩ Bệnh viện 09 đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân nghiện heroin đang điều trị methadone.