Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nghề “buôn xác” đào, quất kiếm tiền triệu một ngày sau tết

Nhiều cây đào được mang về các chủ vườn chăm sóc, phục vụ cho mùa tết năm tới.
Nhiều cây đào được mang về các chủ vườn chăm sóc, phục vụ cho mùa tết năm tới.