Nghệ An: Trẻ lên 3 và cụ già 79 tuổi phải đóng tiền làm đường bêtông

Nhiều đoạn đường xóm Thái Học (xã Nghi Thái-Nghi Lộc-Nghệ An) chưa được đổ bêtông. Ảnh Trần Tuyên.
Nhiều đoạn đường xóm Thái Học (xã Nghi Thái-Nghi Lộc-Nghệ An) chưa được đổ bêtông. Ảnh Trần Tuyên.
Nhiều đoạn đường xóm Thái Học (xã Nghi Thái-Nghi Lộc-Nghệ An) chưa được đổ bêtông. Ảnh Trần Tuyên.
Lên top