Nghệ An: Nông trại sinh thái chưa có phép đã kinh doanh du lịch

Nông trại HDT tổ chức xây dựng, kinh doanh du lịch khi chưa được phép. Ảnh: QĐ
Nông trại HDT tổ chức xây dựng, kinh doanh du lịch khi chưa được phép. Ảnh: QĐ
Nông trại HDT tổ chức xây dựng, kinh doanh du lịch khi chưa được phép. Ảnh: QĐ
Lên top