Nghệ An: Nông dân làm giàu từ gom lá thông phòng cháy rừng

Người dân gom lá thông từ thảm thực bì chống cháy rừng. Ảnh: Trần Tuyên
Người dân gom lá thông từ thảm thực bì chống cháy rừng. Ảnh: Trần Tuyên
Người dân gom lá thông từ thảm thực bì chống cháy rừng. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top