Nghệ An: Người dân góp 800 triệu phục dựng giếng cổ

Giếng Trọt Quan, làng Ngọc Đình, xóm Liên Sơn, xã Kim Liên (Nam Đàn-Nghệ An) đã được khôi phục. Ảnh: Quốc Huy
Giếng Trọt Quan, làng Ngọc Đình, xóm Liên Sơn, xã Kim Liên (Nam Đàn-Nghệ An) đã được khôi phục. Ảnh: Quốc Huy
Giếng Trọt Quan, làng Ngọc Đình, xóm Liên Sơn, xã Kim Liên (Nam Đàn-Nghệ An) đã được khôi phục. Ảnh: Quốc Huy
Lên top