Nghệ An: Ngang nhiên xây dựng công trình không phép rồi xin hợp thức hóa

Đơn vị thi công công trình trái quy hoạch, không phép trên đất của doanh nghiệp. Ảnh: PV
Đơn vị thi công công trình trái quy hoạch, không phép trên đất của doanh nghiệp. Ảnh: PV
Đơn vị thi công công trình trái quy hoạch, không phép trên đất của doanh nghiệp. Ảnh: PV
Lên top