Nghệ An: Lúng túng trong xử lý vi phạm tại dự án nhà ở thu nhập thấp

Dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc (TP Vinh)  triển khai thi công khi chưa được giao đất tại thực địa. Ảnh: QĐ
Dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc (TP Vinh) triển khai thi công khi chưa được giao đất tại thực địa. Ảnh: QĐ
Dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc (TP Vinh) triển khai thi công khi chưa được giao đất tại thực địa. Ảnh: QĐ
Lên top