Nghệ An: Không bị nhiễm mặn, vẫn lập dự án “ngăn mặn”

Hệ thống kênh mương thuộc dự án chống hạn, ngăn mặn tại xã Nghi Vạn. Ảnh: Quang Đại
Hệ thống kênh mương thuộc dự án chống hạn, ngăn mặn tại xã Nghi Vạn. Ảnh: Quang Đại