Nghệ An: Doanh nghiệp lật kèo, Sở bênh, dân chịu thiệt

Ruộng lúa nước tại điểm tái định cư Huôi Chà Là,bản Piềng Văn, xã Đồng Văn (Quế Phong - Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Ruộng lúa nước tại điểm tái định cư Huôi Chà Là,bản Piềng Văn, xã Đồng Văn (Quế Phong - Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Ruộng lúa nước tại điểm tái định cư Huôi Chà Là,bản Piềng Văn, xã Đồng Văn (Quế Phong - Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Lên top