Nghệ An: Doanh nghiệp "lật kèo", người lao động trắng tay

Công ty CP Thủy sản Vạn Phần Diễn Châu (Nghệ An) nay đã thuộc quyền kiểm soát của một đối tác liên doanh. Ảnh: Quang Đại
Công ty CP Thủy sản Vạn Phần Diễn Châu (Nghệ An) nay đã thuộc quyền kiểm soát của một đối tác liên doanh. Ảnh: Quang Đại
Công ty CP Thủy sản Vạn Phần Diễn Châu (Nghệ An) nay đã thuộc quyền kiểm soát của một đối tác liên doanh. Ảnh: Quang Đại
Lên top