Nghệ An: Doanh nghiệp "không thể tự chiếm đất của chính mình"?

Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc (TP.Vinh) đã bị đình chỉ từ cuối tháng 11.2020 đến nay. Ảnh: QĐ
Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc (TP.Vinh) đã bị đình chỉ từ cuối tháng 11.2020 đến nay. Ảnh: QĐ
Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc (TP.Vinh) đã bị đình chỉ từ cuối tháng 11.2020 đến nay. Ảnh: QĐ
Lên top