Nghệ An: Doanh nghiệp đề nghị hạ giá nước sạch, Sở Tài chính nói gì?

Hệ thống cung cấp nước thô cho nhà máy nước của Công ty CP Cấp nước Nghệ An. Ảnh: QĐ
Hệ thống cung cấp nước thô cho nhà máy nước của Công ty CP Cấp nước Nghệ An. Ảnh: QĐ
Hệ thống cung cấp nước thô cho nhà máy nước của Công ty CP Cấp nước Nghệ An. Ảnh: QĐ
Lên top