Nghệ An: Đình chỉ doanh nghiệp tư vấn sức khỏe để bán hàng cho người già

Hoạt động 'tư vấn sức khỏe" của Công ty Vệ Tinh Việt bị đình chỉ dù đã lên kế hoạch. Ảnh: QĐ
Hoạt động 'tư vấn sức khỏe" của Công ty Vệ Tinh Việt bị đình chỉ dù đã lên kế hoạch. Ảnh: QĐ
Hoạt động 'tư vấn sức khỏe" của Công ty Vệ Tinh Việt bị đình chỉ dù đã lên kế hoạch. Ảnh: QĐ
Lên top