Nghệ An: Công an đang làm rõ dấu hiệu sai phạm của HTX Kim Liên

Diêm dân Nghệ An sản xuất trên cánh đồng muối. Ảnh: Hồ Nhật Thành
Diêm dân Nghệ An sản xuất trên cánh đồng muối. Ảnh: Hồ Nhật Thành
Diêm dân Nghệ An sản xuất trên cánh đồng muối. Ảnh: Hồ Nhật Thành
Lên top