Nghệ An: Có dấu hiệu hình sự vụ HTX tự ý chi sai mục đích 489 triệu đồng

Diêm dân Nghệ An sản xuất trên cánh đồng muối.  Ảnh: Hồ Nhật Thành
Diêm dân Nghệ An sản xuất trên cánh đồng muối. Ảnh: Hồ Nhật Thành
Diêm dân Nghệ An sản xuất trên cánh đồng muối. Ảnh: Hồ Nhật Thành
Lên top