Nghệ An: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tuyển dụng đặc cách giáo viên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung kết luận phiên tiếp công dân tháng 3.2021. Ảnh: PQ
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung kết luận phiên tiếp công dân tháng 3.2021. Ảnh: PQ
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung kết luận phiên tiếp công dân tháng 3.2021. Ảnh: PQ
Lên top