Nghệ An: Cán bộ xã ký khống, "nhận thay" tiền Tết hỗ trợ người nghèo

Danh sách chữ ký khống của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Châu Hạnh Lương Văn Thuận gửi lên Uỷ ban MTTQ huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Ảnh: Quốc Huy
Danh sách chữ ký khống của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Châu Hạnh Lương Văn Thuận gửi lên Uỷ ban MTTQ huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Ảnh: Quốc Huy
Danh sách chữ ký khống của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Châu Hạnh Lương Văn Thuận gửi lên Uỷ ban MTTQ huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Ảnh: Quốc Huy
Lên top