Nghệ An: Cán bộ đùn đẩy trách nhiệm, dân “dài cổ” chờ đợi giải quyết

Hiện trạng lối đi vào nhà bà Huyền đã bị hộ bà Hằng lấn chiếm một phần gây cản trở. Ảnh: PV
Hiện trạng lối đi vào nhà bà Huyền đã bị hộ bà Hằng lấn chiếm một phần gây cản trở. Ảnh: PV
Hiện trạng lối đi vào nhà bà Huyền đã bị hộ bà Hằng lấn chiếm một phần gây cản trở. Ảnh: PV