Nghệ An: Băn khoăn về phương án tài chính của nhà máy xử lý rác 160 tỉ

Đoàn thanh niên xã Tân Long (Tân Kỳ-Nghệ An) triển khai chương trình "đổi rác lấy quà" để bảo vệ môi trường. Ảnh: Cẩm Tú
Đoàn thanh niên xã Tân Long (Tân Kỳ-Nghệ An) triển khai chương trình "đổi rác lấy quà" để bảo vệ môi trường. Ảnh: Cẩm Tú
Đoàn thanh niên xã Tân Long (Tân Kỳ-Nghệ An) triển khai chương trình "đổi rác lấy quà" để bảo vệ môi trường. Ảnh: Cẩm Tú
Lên top