Ngày Rằm của cô công nhân nghỉ việc vì COVID-19

Chở cơm từ thiện đi phát cho người nghèo. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Chở cơm từ thiện đi phát cho người nghèo. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Chở cơm từ thiện đi phát cho người nghèo. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Lên top