Ngành thuế lúng túng khi đòi người tâm thần nặng phải nộp thuế TNCN

Giấy xác nhận người khuyết tật đặc biệt nặng của chị Nguyễn Thu Thủy.
Giấy xác nhận người khuyết tật đặc biệt nặng của chị Nguyễn Thu Thủy.
Giấy xác nhận người khuyết tật đặc biệt nặng của chị Nguyễn Thu Thủy.
Lên top