Ngành điện Đắk Lắk nỗ lực cấp điện cho người dân khu tái định

Ngành điện Đắk Lắk tích cực hỗ trợ cấp điện cho người dân khu tái định.
Ngành điện Đắk Lắk tích cực hỗ trợ cấp điện cho người dân khu tái định.
Ngành điện Đắk Lắk tích cực hỗ trợ cấp điện cho người dân khu tái định.
Lên top