Ngang nhiên đổ 4.000 m3 đất thải xuống thượng nguồn sông Hồng

Trên 4.000m3 bùn đất là khối lượng mà Tập đoàn Phúc Lộc đã đổ thẳng xuống thượng nguồn Sông Hồng. Ảnh: Người đân cung cấp.
Trên 4.000m3 bùn đất là khối lượng mà Tập đoàn Phúc Lộc đã đổ thẳng xuống thượng nguồn Sông Hồng. Ảnh: Người đân cung cấp.
Trên 4.000m3 bùn đất là khối lượng mà Tập đoàn Phúc Lộc đã đổ thẳng xuống thượng nguồn Sông Hồng. Ảnh: Người đân cung cấp.
Lên top