Ngang nhiên đấu nối đường vào Quốc lộ 1A để thi công công trình

Xe vận chuyển vật liệu vào khu vực thi công từ điểm đấu nối trái phép gây bức xúc cho người dân và mất an toàn giao thông. Ảnh: Lê Phi Long
Xe vận chuyển vật liệu vào khu vực thi công từ điểm đấu nối trái phép gây bức xúc cho người dân và mất an toàn giao thông. Ảnh: Lê Phi Long
Xe vận chuyển vật liệu vào khu vực thi công từ điểm đấu nối trái phép gây bức xúc cho người dân và mất an toàn giao thông. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top