Ngang nhiên câu cá trộm tại công viên Thống Nhất

Bằng nhiều cách thức khác nhau, nạn câu cá trộm tại công viên Thống Nhất vẫn đang tiếp diễn hàng ngày. Ảnh: Huy Hoàng.
Bằng nhiều cách thức khác nhau, nạn câu cá trộm tại công viên Thống Nhất vẫn đang tiếp diễn hàng ngày. Ảnh: Huy Hoàng.
Bằng nhiều cách thức khác nhau, nạn câu cá trộm tại công viên Thống Nhất vẫn đang tiếp diễn hàng ngày. Ảnh: Huy Hoàng.
Lên top