Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngang nhiên bắn mái tôn làm bãi gửi xe trong ngõ