Ngăn nước thải đổ vào nguồn nước của nhà máy nước sạch

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tìm phương án dẫn nước thải tránh xa nguồn nước sông Vĩnh Phước. Ảnh: TN.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tìm phương án dẫn nước thải tránh xa nguồn nước sông Vĩnh Phước. Ảnh: TN.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tìm phương án dẫn nước thải tránh xa nguồn nước sông Vĩnh Phước. Ảnh: TN.
Lên top