Ngăn chặn tình trạng biến tướng của hoạt động xã hội hóa

Các trạm thu phí BOT mọc lên "như nấm" đang làm méo mó việc xã hội hóa lĩnh vực giao thông (ảnh minh họa)
Các trạm thu phí BOT mọc lên "như nấm" đang làm méo mó việc xã hội hóa lĩnh vực giao thông (ảnh minh họa)
Các trạm thu phí BOT mọc lên "như nấm" đang làm méo mó việc xã hội hóa lĩnh vực giao thông (ảnh minh họa)
Lên top