Ngăn chặn kịp thời các hành vi trẻ làm pháo tự chế là ưu tiên hàng đầu

Bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân là học sinh sau ca cấp cứu đa chấn thương do pháo tự chế phát nổ. Ảnh: BVCC
Bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân là học sinh sau ca cấp cứu đa chấn thương do pháo tự chế phát nổ. Ảnh: BVCC
Bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân là học sinh sau ca cấp cứu đa chấn thương do pháo tự chế phát nổ. Ảnh: BVCC
Lên top