Nếu giáo dục không còn “trồng người” thì sẽ làm gì?

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở GDĐT tỉnh Nghệ An trao thưởng, tôn vinh các nhà giáo xuất sắc. Ảnh: HĐ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở GDĐT tỉnh Nghệ An trao thưởng, tôn vinh các nhà giáo xuất sắc. Ảnh: HĐ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở GDĐT tỉnh Nghệ An trao thưởng, tôn vinh các nhà giáo xuất sắc. Ảnh: HĐ
Lên top