Nếu dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, Việt Nam vẫn nên tổ chức SEA Games 31

SEA Games 31 tại Việt Nam vẫn đang ở chế độ chờ. Ảnh: Bùi Lượng
SEA Games 31 tại Việt Nam vẫn đang ở chế độ chờ. Ảnh: Bùi Lượng
SEA Games 31 tại Việt Nam vẫn đang ở chế độ chờ. Ảnh: Bùi Lượng
Lên top