Nếu có đột phá thi cử, chắc chắn sẽ làm thay đổi "số phận" môn Lịch sử

Cô Trương Thu - Tổ trưởng tổ Lịch sử, Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cho rằng nếu có đột phá thi cử, chắc chắn sẽ làm thay đổi "số phận" môn Lịch sử.Ảnh: NVCC
Cô Trương Thu - Tổ trưởng tổ Lịch sử, Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cho rằng nếu có đột phá thi cử, chắc chắn sẽ làm thay đổi "số phận" môn Lịch sử.Ảnh: NVCC
Cô Trương Thu - Tổ trưởng tổ Lịch sử, Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cho rằng nếu có đột phá thi cử, chắc chắn sẽ làm thay đổi "số phận" môn Lịch sử.Ảnh: NVCC
Lên top