Nên sửa đổi quy định chức danh nghề nghiệp giáo viên như thế nào?

Việc phân hạng giáo viên thành 3 hạng là không phù hợp với các vị trí việc làm trong trường phổ thông. Ảnh: Thành Công
Việc phân hạng giáo viên thành 3 hạng là không phù hợp với các vị trí việc làm trong trường phổ thông. Ảnh: Thành Công
Việc phân hạng giáo viên thành 3 hạng là không phù hợp với các vị trí việc làm trong trường phổ thông. Ảnh: Thành Công
Lên top