Năng lượng từ sân vận động công viên

Quay tay- không dễ đâu.
Quay tay- không dễ đâu.
Quay tay- không dễ đâu.