Nâng cấp Quản Lộ - Phụng Hiệp: Quyết tâm về đích trước Tết Nguyên đán 2021

Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp đang gấp rút thi công (ảnh Nhật Hồ)
Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp đang gấp rút thi công (ảnh Nhật Hồ)
Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp đang gấp rút thi công (ảnh Nhật Hồ)
Lên top