Nan giải bài toán giữ hay bỏ biển cấm xe taxi vào các tuyến phố cấm

Biển cấm xe taxi trên phố Xuân Thủy (Cầu Giấy) Hà Nội. Ảnh: TV
Biển cấm xe taxi trên phố Xuân Thủy (Cầu Giấy) Hà Nội. Ảnh: TV