Nam Từ Liêm - Hà Nội: Hàng cây xanh chết khô, hố trồng cây thành bãi rác

Hàng cây xanh "đột tử", hố trồng cây trở thành bãi rác. Ảnh: Huyền Chang
Hàng cây xanh "đột tử", hố trồng cây trở thành bãi rác. Ảnh: Huyền Chang
Hàng cây xanh "đột tử", hố trồng cây trở thành bãi rác. Ảnh: Huyền Chang
Lên top