Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Nắm đấm” hiện tại gây “thương tích” tương lai

Chủ xe Mercedes cầm gạch đánh vào đầu tài xế taxi Mai Linh sau khi "lời qua tiếng lại" (Ảnh: Clip)
Chủ xe Mercedes cầm gạch đánh vào đầu tài xế taxi Mai Linh sau khi "lời qua tiếng lại" (Ảnh: Clip)