“Nắm đấm” hiện tại gây “thương tích” tương lai

Chủ xe Mercedes cầm gạch đánh vào đầu tài xế taxi Mai Linh sau khi "lời qua tiếng lại" (Ảnh: Clip)
Chủ xe Mercedes cầm gạch đánh vào đầu tài xế taxi Mai Linh sau khi "lời qua tiếng lại" (Ảnh: Clip)
Chủ xe Mercedes cầm gạch đánh vào đầu tài xế taxi Mai Linh sau khi "lời qua tiếng lại" (Ảnh: Clip)