Năm 2030: 100% bệnh viện đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT

5 nội dung phát triển Y tế lao động xã hội đến năm 2030. Ảnh: LDO.
5 nội dung phát triển Y tế lao động xã hội đến năm 2030. Ảnh: LDO.
5 nội dung phát triển Y tế lao động xã hội đến năm 2030. Ảnh: LDO.
Lên top