Năm 2021, loại hình hợp đồng lao động theo mùa vụ có còn hay không?

Ảnh minh hoạ LDO.
Ảnh minh hoạ LDO.
Ảnh minh hoạ LDO.
Lên top