Muốn thì công kích, không thích thì “đánh” 1 sao, ai siêu quyền lực vậy?

Hệ thống giáo dục trực tuyến Hocmai bị công kích nặng nề chỉ vì hợp tác với vị giáo viên hóa học.
Hệ thống giáo dục trực tuyến Hocmai bị công kích nặng nề chỉ vì hợp tác với vị giáo viên hóa học.
Hệ thống giáo dục trực tuyến Hocmai bị công kích nặng nề chỉ vì hợp tác với vị giáo viên hóa học.
Lên top