Muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cần những giấy tờ gì?

Cán bộ BHXH huyện Chương Mỹ (Hà Nội) hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: BHHN
Cán bộ BHXH huyện Chương Mỹ (Hà Nội) hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: BHHN
Cán bộ BHXH huyện Chương Mỹ (Hà Nội) hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: BHHN
Lên top