Muốn được giảm tiền điện, khách sạn phải có giấy xếp hạng

Trung tâm Khu du lịch Bãi Cháy vắng tanh do đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trung tâm Khu du lịch Bãi Cháy vắng tanh do đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trung tâm Khu du lịch Bãi Cháy vắng tanh do đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top