Mức phí đóng khi bắt đầu tham gia BHXH là bao nhiêu?

Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người tham gia BHXH hoàn thiện hồ sơ. Ảnh: CQBH
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người tham gia BHXH hoàn thiện hồ sơ. Ảnh: CQBH
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người tham gia BHXH hoàn thiện hồ sơ. Ảnh: CQBH
Lên top