Mức hưởng Bảo hiểm xã hội một lần được tính ra sao?

Người dân làm các thủ tục về Bảo hiểm xã hội. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Người dân làm các thủ tục về Bảo hiểm xã hội. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Người dân làm các thủ tục về Bảo hiểm xã hội. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Lên top