Mùa thu hoạch cà phê hứa hẹn sẽ giải quyết việc làm cho lao động hồi hương

Vào vụ thu hoạch cà phê, caosu sẽ giúp các lao động hồi hương ở Gia Lai có thêm việc làm, vượt qua mùa dịch bệnh. Ảnh: T.T
Vào vụ thu hoạch cà phê, caosu sẽ giúp các lao động hồi hương ở Gia Lai có thêm việc làm, vượt qua mùa dịch bệnh. Ảnh: T.T
Vào vụ thu hoạch cà phê, caosu sẽ giúp các lao động hồi hương ở Gia Lai có thêm việc làm, vượt qua mùa dịch bệnh. Ảnh: T.T
Lên top