Mua tài sản kê biên bán đấu giá, 7 tháng chưa được bàn giao

Ngôi nhà là tài sản kê biên, bán đấu giá nhưng người mua đã mua 7 tháng mà chưa được bàn giao. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngôi nhà là tài sản kê biên, bán đấu giá nhưng người mua đã mua 7 tháng mà chưa được bàn giao. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngôi nhà là tài sản kê biên, bán đấu giá nhưng người mua đã mua 7 tháng mà chưa được bàn giao. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top