Mưa hơn 2 giờ, đường phố Cần Thơ lại biến thành sông

Lên top